GIỚI THIỆU

Lắp internet Đà Nẵng hỗ trợ lắp đặt internet cáp quang wifi các nhà mạng VNPT, Viettel, FPT, CMC, VTVcab, SCTV, SPT, HTC, NetNam tại Đà Nẵng.

INTERNET

Lắp đặt internet VNPT tại Đà Nẵng

Lắp đặt internet FPT tại Đà Nẵng

Lắp đặt internet Viettel tại Đà Nẵng

Lắp đặt internet CMC tại Đà Nẵng

Lắp đặt internet VTVcab tại Đà Nẵng

Lắp đặt internet SCTV tại Đà Nẵng

Lắp đặt internet SPT tại Đà Nẵng

Lắp đặt internet HTC tại Đà Nẵng

Lắp đặt internet NetNam tại Đà Nẵng

Lắp đặt internet TpTechs tại Đà Nẵng

CÁP QUANG

Lắp đặt cáp quang VNPT tại Đà Nẵng

Lắp đặt cáp quang FPT tại Đà Nẵng

Lắp đặt cáp quang Viettel tại Đà Nẵng

Lắp đặt cáp quang CMC tại Đà Nẵng

Lắp đặt cáp quang VTVcab tại Đà Nẵng

Lắp đặt cáp quang SCTV tại Đà Nẵng

Lắp đặt cáp quang SPT tại Đà Nẵng

Lắp đặt cáp quang HTC tại Đà Nẵng

Lắp đặt cáp quang NetNam tại Đà Nẵng

Lắp đặt cáp quang TpTechs tại Đà Nẵng

[/col] [col span=”4″ span__sm=”10″ align=”center”]

WIFI

Lắp đặt wifi VNPT tại Đà Nẵng

Lắp đặt wifi FPT tại Đà Nẵng

Lắp đặt wifi Viettel tại Đà Nẵng

Lắp đặt wifi CMC tại Đà Nẵng

Lắp đặt wifi VTVcab tại Đà Nẵng

Lắp đặt wifi SCTV tại Đà Nẵng

Lắp đặt wifi SPT tại Đà Nẵng

Lắp đặt wifi HTC tại Đà Nẵng

Lắp đặt wifi NetNam tại Đà Nẵng

Lắp đặt wifi TpTechs tại Đà Nẵng

Các dịch vụ Kênh truyền & Internet

Mạng lưới kết nối vươn dài phạm vi toàn cầu cùng cổ đông Quốc tế và các đối tác Toàn cầu.

FTTX INTERNET CÁP QUANG

ILL INTERNET KÊNH THUÊ RIÊNG

P2P TRUYỀN DẪN KÊNH THUÊ RIÊNG

MPLS VPN TRUYỀN DỮ LIỆU NỘI HẠT – LIÊN TỈNH

GEPL KÊNH THUÊ RIÊNG QUỐC TẾ

DIA & FTTX DEDICATED INTERNET ACCESS

IP TRANSIT

VIETNAM DOMESTIC CONTENT

IPLC

IEPL

TRUYỀN DỮ LIỆU QUỐC TẾ – IPVPN/MPLS

ASIA-GRID

Quản trị – Giám sát Chuyên nghiệp

Lapinternetdanang.com cung cấp dịch vụ giám sát và quản trị bằng các công cụ quản lý chuyên nghiệp. Dịch vụ giúp khách hàng giám sát liên tục các thiết bị mạng và độ khả dụng, tính hiệu quả của dịch vụ internet tại bất cứ địa điểm nào.

Hỗ trợ riêng biệt từ xa

Hỗ trợ riêng biệt và hỗ trợ từ xa cho từng như cầu của khách hàng.

Phản hồi nhanh chóng

Phản hồi nhanh chóng mọi yêu cầu của khách hàng theo tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

Giải pháp riêng biệt

Giải pháp riêng biệt cho mỗi đặc thù khách hàng.

LẮP INTERNET ĐÀ NẴNG CLIPS