Tri ân khách hàng: CMC chuyển đổi từ cáp đồng lên cáp quang hoàn toàn miễn phí